Articles Comments

NETI – Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens » Aktuelt, Om NETI » Om NETI

Om NETI

NETI er en frittstående-, politisk uavhengig-, non-profit organisasjon, som arbeider for å finne svaret bak UFO-gåten.
NETIs medlemmer har til felles en stor interesse for hva UFOer er, – og hva de fysisk og psykisk gjør, med oss, for oss og eventuelt i mot oss.
NETI mener at UFO-fenomenet er en realitet, og at informasjon om de faktiske forhold bør komme ut til alle.
NETIs standpunkt er at konsekvensene av UFO-fenomenet er så store både miljømessig, kulturelt og politisk, at våre styrende myndigheter bør ta initiativ til en sterk forskningsinnsats på området, samt arbeide for at UFO-saken kommer under demokratisk kontroll.

Vi arrangerer både medlems- og åpne møter med jevne mellomrom, der man kan diskutere og utveksle kunnskap og informasjon omkring UFO-fenomenet.
Vi er tilstede på messer og andre arrangementer som passer inn i vårt interessefelt, og samarbeider med andre UFO-organisasjoner, både nasjonale og internasjonale.
Nyhetsbrev vil bli sendt regelmessig til medlemmene på e-post.
NETI har medlemmer over hele landet.
NETI består av en uensartet gruppe mennesker med hensyn til tro, alder og kjønn, og som har en ting til felles:
En stor interesse for UFO-fenomenet, samt et ønske om å finne svaret bak UFO-gåten.

ORGANISASJONENS FORMÅL:

  • Samle, bearbeide og spre informasjon om utenomjordiske intelligente skapninger og deres åndelige og teknologiske budskap.
  • Gi aktiv støtte til personer som blir utsatt for forfølgelse eller trakassering grunnet sitt engasjement.
  • Arbeide for fred og frihet, internasjonalt og universelt.
  • Arbeide for at spørsmålet om utenomjordisk eksistens og teknologi kommer under demokratisk kontroll.

Written by

Filed under: Aktuelt, Om NETI

Legg igjen en kommentar

*