Articles Comments

NETI – Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens » Aktiviteter, Aktuelt, Bergen » Internasjonal UFO konferanse i Bergen 10.-12. oktober 2014

Internasjonal UFO konferanse i Bergen 10.-12. oktober 2014

 

Tema: ”Kontakt med utenomjordiske”.

Terje Wulfsberg

Arrangør: Terje Wulfsberg

Så vidt vi vet er det første gang i historien det arrangeres en UFO konferanse hvor foreleserne enten kommer fra andre verdener eller har hatt langvarig kontakt med utenomjordiske.
Konferansen arrangeres av Terje Wulfsberg, som også arrangerte to meget vellykkede UFO-konseranser i Bergen i 2012. Denne gang avholdes den på First Hotel Marin på Bryggen i Bergen.
Terje Wulfsberg har også forfattet mesteparten av teksten til denne artikkelen.

Billettbestilling og ytterligere informasjon på http://ufo-konferanse.com 

Presentasjon av foreleserne:

Charles James Hall

Charles Hall

Charles Hall

Hall er mest kjent for sin informasjon om rasen ‘The Tall Whites’ som han møtte omtrent daglig da han tjenestegjorde som vær observatør i det amerikanske militæret på 60-tallet. Under tjenesten var han i lange perioder alene i et øde ørkenområde kalt Indian Springs gunnery ranges i Nevada hvor The Tall Whites holder til. De ser ut som oss, men er høyere og har helt kritthvit hud. Hall har og hatt kontakt med to andre raser, en av dem kaller han: «Norwegians with 24 teeth».
Dette er mennesker som oss og Charles hevder at noen av dem faktisk holder til her i Norge! På konferansen vil ha et eget foredrag om dem og komme med informasjon som aldri tidligere har vært offentliggjort!
Opplevelsene Hall har hatt med utenomjordiske er beskrevet i bøkene Millennial Hospitality 1-5. Disse er meget velskrevne og underholdende. Anbefales!
Hall er vitenskapsmann, nærmere bestemt kjernefysiker, og mannen bak: «The Hall Photon Theory». Den forklarer hvordan det er mulig å reise raskere enn lysets hastighet.

Omnec Onec

Omnec Onec

Omnec Onec

I sin selvbiografi «From Venus I Came» forklarer hun: “Fordi jeg kom til planeten jorden da jeg var barn og egentlig er født på Venus hvor livet befinner seg i en annen dimensjon, har jeg vært i stand til å beholde den kunnskap og viten som jeg som sjel har samlet opp og erfart over mange inkarnasjoner, både på jorden og i andre dimensjoner. Det er grunnen til at jeg forteller det jeg faktisk vet, og ikke kun det jeg har hørt eller lest om.
Hun forklarer og i detalj hvordan og hvorfor hun som barn fikk mulighet til å senke sin vibrasjon og manifestere et fysisk legeme i den hensikt å fullføre sine inkarnasjonssykler her på jorden, samt etter hvert arbeide som en åndelig lærer.
Omnec beskriver den inspirerende astrale dimensjonen på Venus og gir et detaljert innblikk i livet til de individene som befinner seg på en høyere frekvens enn den vi kjenner til her på den fysiske jorden. Venusianerne lever i tråd med naturens lover og Loven om den overordnete Guddommeligheten. De er fullstendig klar over sin tilknytning til skapelsen og anvender sine åndelige krefter med ansvarsbevissthet.

Omnec Onecs åndelige lære
I sine bøker og foredrag kommer hun særlig inn på følgende emner:
Betingelsesløs kjærlighet – sjelen – det egentlige jeget – tankens kraft.
Budskap fra Venus og hennes oppdrag her på jorda.
Historien om hennes bakgrunn og årsakene til at hun er her.
Innsikt, erfaringer og observasjoner fra hennes liv på jorda.
Sjelens reise – sjelens opphav og reise gjennom mineralriket, til planteriket, dyreriket og menneskeriket.
Menneskerasen er universell og finnes ikke kun på denne planeten.
Gi økt forståelse for den enkeltes forbindelse med skaperen. Skaperen er en uendelig energi kilde som skaper i sykluser og til evig tid står bak alt som eksisterer.
Eksistensen av dimensjoner som eksisterer parallelt med vår fysiske virkelighet.
Vi er sjeler og våre liv her er en begrenset erfaring som så etterfølges av et nytt trinn i vår utvikling.
Forvandlingen av jorden fra et venusiansk perspektiv.
Solsystemets ukjente historie.
Våre tapte evner gjenvinnes.
Jorden vil i fremtiden tjene en helt annen hensikt.
Navnet «Omnec Onec» betyr «åndelig gjenreisning». Hennes oppgave og talent er å hjelpe mennesker til å gjenopprette forbindelsen med sitt virkelige selv som sjel.

Luis Fernando Mostajo Maertens

Luis Fernando Mostajo Maertens

Luis Fernando Mostajo Maertens

Luis Fernando Mostajo Maertens fra La Paz i Bolivia har siden han var 13 år hatt mange fysiske møter med sine utenomjordiske guider og regnes som en av de viktigste ET kontakter i vår tid. I mange år har han gitt ‘kontakt forberedende kurs’ og foredrag i ulike land som Argentina, Chile, Peru, Paraguay, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Mexico, USA og Bolivia. Til sammen har han utgitt fem bøker, der han deler sine utenomjordiske kontakt erfaringer og informasjonen han mottar.
Maertens har gjort sine observasjoner og hatt sine møter med utenomjordiske i området rundt Titicaca sjøen samt i Andesfjellene. I følge informasjon han har fått fra sine kontakter, er denne sjøen et ’hotspot’ for en bestemt type kosmisk energi. I tillegg viser arkeologiske undersøkelser at det ligger ruiner av et stort, eldgammelt tempel på bunnen.
På bakgrunn av sine kontakterfaringer, hevder Maertens at det i Titicacasjøen i tillegg befinner seg en utenomjordisk base.

Forhåndsavtalte møter
Luis har vist at hans erfaringer er reelle ved å invitere medlemmer av pressen til å oppleve det som kalles ’Programmed sightings’ eller forhåndsavtalte møter med utenomjordiske fartøy. Det skjer på den måten at Luis på forhånd har avtalt med sine utenomjordiske venner at de skal vise seg på et bestemt sted og tid. Så inviterer han journalister til å komme og selv oppleve dette.
To av hans bøker er oversatt til engelsk, men kan verken kjøpes via internett eller hos bokhandlere. Dette er:

Runa Antilis – The Magical base of Los Andes.
Three day with The Masters in The 7 Rays’ Abbey.

Luis vil ha med endel eks. av disse til konferansen.
Det vil også bli et seminar med Maertens dagen etter konferansen kalt: Forberedelse til kontakt. Varighet. 6 timer.

Robert Scott Lemriel

Robert Scott Lemriel

Robert Scott Lemriel

«In the next few years, all mankind will know without a shadow of a doubt that highly evolved benevolent human, humanoid, and other extraterrestrial beings actually exist, as well as many other parallel physical dimensions, and higher realities«. Sitat fra forordet i hans bok: «The Seres Agenda»
Etter over førti år med omfattende eksperimentell forskning, har R. Scott Lemriel endelig valgt å legge frem det han har avslørt og kommet frem til i ’romanen’: «The Seres Agenda». Ved hjelp av en rekke erfaringer som både fant sted i oppveksten og gjennom hele hans voksne liv, har Lemriel fått inspirasjon og tilegnet seg viten om det han beskriver. Her kan nevnes ut – av-kroppen-reise inn i parallelle og høyere dimensjonale virkeligheter, samt kontakt med utenomjordiske. Det dreier det seg altså om direkte erfaring – i motsetning til det å tro eller å konstruere teorier.
Lemriel brenner genuint for å dele det han har erfart og som han er veldig takknemlig for å ha oppdaget. For første gang avslører han hvordan planeten vår er i ferd med å bli positivt forvandlet i den nærmest fremtid istedenfor å fortsette på den destruktive kursen vi er på i dag.
En av årsakene til dette er en beslutning gjort av individer som ikke er fra denne verden, men som har mulighet for å influere på den nåværende ødeleggende utviklingen.

Han tar leseren med på en personlig reise for på den måten å gi de som setter seg inn i dette materialet mulighet til å lære om avansert utenomjordisk teknologi, samt kontakt med både positive og negative utenomjordiske og eksistensen av parallelle og høyere dimensjoner. På sine foredrag kommer han og til å belyse hvordan han har oppnådd denne innsikten og om sine kontakter med utenomjordiske.
For å få med seg det Lemriel kommer med på konferansen,
er den en stor fordel at en på forhånd har lest «The Seres Agenda».

Jerry Wills

Jerry Wills

Jerry Wills

I følge informasjon som Jerry Wills fikk da han i oppveksten ble kontaktet av sine utenomjordiske venner, kom han hit i et romskip da han var knapt et år gammel. I hans dåpsattest står det for øvrig at han er født på Fort Knox 11. september 1953.
Allerede som barn utmerket Jerry seg ved ikke bare å være større og sterkere enn alle andre på sin alder, men og ved å ha en rekke spesielle evner, blant annet fotografisk hukommelse. Han var og så mentalt utviklet at han kunne løse matematikk oppgaver som lå flere år foran sitt alderstrinn. En annen side av hans natur, var en utrolig kontakt med dyr.

Healeren Wills
Beretningene om Wills sine utrolige healingresultat er godt beskrevet i den nylig publiserte boken av Rod Haberer(RH): ”The Healer: The Jerry Wills story”.
Boken beskriver og teknikken Wills bruker for å finne ut hva som er galt. Han er blant annet i stand til å se inn i kroppen på vedkommende, noe han selv beskriver slik: ”Det er som om du er på kino og så plutselig hopper inn og deltar i filmen, eller som om en ser gjennom glassveggen inn i et akvarium”. Ved større skader og endringer i vev går han inn og re-modellerer og skifter ut vev som er ødelagt og setter inn nytt.
Med energien han tilfører, fjernes betennelser omtrent umiddelbart og unormale tilstander som for eksempel en blodpropp løses opp. Alt dette skjer i løpet av noen minutter. Kroniske smerter blir som oftest borte nesten umiddelbart.
Selv om hans healingevner utvilsom er et positivt bidrag, er det som han selv sier en evne, men ikke den egentlige grunnen til at han er her. I likhet med en rekke andre, hevder Wills at vi nå befinner oss ved et veiskille hvor en tidsalder avsluttes og en ny begynner og at dette innebærer endringer som vil ha sin pris, men at resultatet blir menneskehetens fortsatte eksistens. I denne problematiske overgangsperioden er han altså her som en av en rekke hjelpere hvis oppgave det er å bistå i forandringsprosessen. Vi regner med at Jerry kommer til å fortelle en del om hvilke forandringer vi har i vente i årene fremover.

Enrique Villanueva – via Skype

Enrique Villanueva

Enrique Villanueva

Enrique Villanueva er opprinnelig fra Peru, men er i dag bosatt i California. Han hadde sin første UFO observasjon da han var 7 år gammel og har siden hatt mange kontakter med utenomjordiske. En meget bemerkelsesverdig side ved hans bakgrunn, er at han i en periode på 2 år levde uten å spise – dvs han drakk kun vann og tok inn energi ved å stirre på solen på en helt spesiell måte (sungazing).
Villenueva har til sammen skrevet fire bøker hvor han forteller om sine ulike erfaringer og opplevelser. I intervjuet som vil vare ca en time, vil han dele tanker og erfaringer med oss omkring sine møter med utenomjordiske.

Noen sitater:
«I følge utenomjordiske er ikke kontakten med dem viktigst, men din egen forberedelse. Det er altså en invitasjon fra dem om at vi bør utvide vår bevissthet. Straks du kommer dit, følger kontakten med dem. De venter på at vi skal nå det nivået og som følge av det, får du dine erfaringer.
De er allerede her. Vi trenger ikke spesielle ambassadører for å møte dem, for hver enkelt av oss kan fungere som en slik.

Written by

Leder, NETI --The sky is not the limit. There is no sky and there are no limits..

Filed under: Aktiviteter, Aktuelt, Bergen · Tags: , , , , , , , ,

One Response to "Internasjonal UFO konferanse i Bergen 10.-12. oktober 2014"

  1. Gaute Remen sier:

    Vil det bli hold konferanser/møter i Bergen i nærmeste framtid?

Legg igjen en kommentar

*