Articles Comments

NETI – Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens » Om NETI

Vedtekter

VEDTEKTER for organisasjonen – NETI – Norwegian organization for the study of ExtraTerrestrial Intelligence   Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens Vedtatt på Konstituerende Generalforsamling 22 nov.1997 med forandringer på Årsmøte den 08.05.99, 07.05.00, 30.06.01, 17.03.02,  04.03.07, 30.03.08 og 25.03.12. §1. Navn Organisasjonens navn er NETI, Norwegian organization for the study of ExtraTerrestrial Intelligence/Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens. §2. Formål Organisasjonens formål er å: Samle og spre informasjon om utenomjordiske intelligente skapninger, deres teknologi og åndelige budskap i full åpenhet. Være til stede for folk som opplever ubehag i forbindelse med sitt engasjement. Arbeide for universell fredelig sameksistens. Arbeide for å få norske myndigheter til å sette UFO-fenomenet på den politiske og mediers dagsorden.   §3.Styret Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og slik at tre av seks  … Read entire article »

Filed under: Vedtekter

Historikk

NETI ble startet 22. november 1997, som en spontan reaksjon etter den internasjonale UFO-konferansen i Ingeniørenes Hus 4-5. oktober samme høst. Konferansen gjorde sterkt inntrykk på de fleste, og Dr. Steven M. Greers appell om å danne arbeidsgrupper i alle land for å bidra til  håndtering av UFO-saken på en demokratisk, åpen og seriøs måte, utløste et initiativ, som senere skulle føre til dannelsen av NETI – Norwegian organization for the study of ExtraTerrestrial Intelligence. På konferansen ble det sendt rundt en liste, 128 personer skrev seg på. Noen initiativtagere dannet et interimstyre, som senere innkalte til Konstituerende Generalforsamling.  Den 22. november 1997 var NETI dannet. Våren 98 startet arbeidet med å få organisasjonen på bena. Et handlekraftig styre kom på plass, og gradvis fikk organisasjonen sin form. Møtelokale manglet i starten, … Read entire article »

Filed under: Historikk

Om NETI

NETI er en frittstående-, politisk uavhengig-, non-profit organisasjon, som arbeider for å finne svaret bak UFO-gåten. NETIs medlemmer har til felles en stor interesse for hva UFOer er, – og hva de fysisk og psykisk gjør, med oss, for oss og eventuelt i mot oss. NETI mener at UFO-fenomenet er en realitet, og at informasjon om de faktiske forhold bør komme ut til alle. NETIs standpunkt er at konsekvensene av UFO-fenomenet er så store både miljømessig, kulturelt og politisk, at våre styrende myndigheter bør ta initiativ til en sterk forskningsinnsats på området, samt arbeide for at UFO-saken kommer under demokratisk kontroll. Vi arrangerer både medlems- og åpne møter med jevne mellomrom, der man kan diskutere og utveksle kunnskap og informasjon omkring UFO-fenomenet. Vi er tilstede på messer og andre arrangementer som passer inn i vårt … Read entire article »

Filed under: Aktuelt, Om NETI