Articles Comments

NETI – Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens » Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER for organisasjonen – NETI – Norwegian organization for the study of ExtraTerrestrial Intelligence   Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens Vedtatt på Konstituerende Generalforsamling 22 nov.1997 med forandringer på Årsmøte den 08.05.99, 07.05.00, 30.06.01, 17.03.02,  04.03.07, 30.03.08 og 25.03.12. §1. Navn Organisasjonens navn er NETI, Norwegian organization for the study of ExtraTerrestrial Intelligence/Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens. §2. Formål Organisasjonens formål er å: Samle og spre informasjon om utenomjordiske intelligente skapninger, deres teknologi og åndelige budskap i full åpenhet. Være til stede for folk som opplever ubehag i forbindelse med sitt engasjement. Arbeide for universell fredelig sameksistens. Arbeide for å få norske myndigheter til å sette UFO-fenomenet på den politiske og mediers dagsorden.   §3.Styret Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og slik at tre av seks  … Read entire article »

Filed under: Vedtekter